Opera 75.0.3969.93

Tải xuống Opera 75.0.3969.93

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được
Link Download Opera chính:
Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.
🖼️
🖼️
  • Incredible StartPage 0.6.6

  • Bạn cảm thấy nhàm chán với giao diện mặc định New Tab Page trong Google Chrome và muốn điều gì đó hữu ích và nghệ thuật hơn ? Vậy hãy thử nghiệm với mở rộng Incredible StartPage thú vị sau đây.
  • Xếp hạng: 4 3 Phiếu bầu
🖼️
  • HTML Password Wizard

  • HTML Password Wizard là phần mềm để mật khẩu bảo vệ trang web, trang html và tất cả các trang web chỉ với một vài cú kích chuột!
  • Xếp hạng: 1 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • Glue 4.0.35

  • Add-on này của Firefox cho bạn kết nối với bạn bè của mình thông qua một mạng xã hội ảo, để biết được họ có những hành động nào tương tự với mình...
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Trình duyệt web