Opera 60.0.3255.95 (64-bit)

Tải xuống Opera 60.0.3255.95 (64-bit)

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được
Link Download Opera chính:
Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.
🖼️
  • BrowserLinux Khởi động & lướt web cực nhanh

  • Nếu bạn công việc của bạn thường xuyên phải lướt Web, bạn muốn khởi động các trang web thật nhanh thì BrowserLinux là hệ điều hành lý tưởng dành cho bạn.
  • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
  • FootieFox 2.0.6

  • Mùa EURO, nếu bạn đang sống trong không khí “Ăn bóng đá, ngủ bóng đá”... nhưng vẫn không quên lướt web thì FootieFox quả là một add-on tuyệt vời dành cho bạn.
  • Xếp hạng: 5 2 Phiếu bầu
🖼️
  • SRWare Iron Trình duyệt web

  • SRWare Iron là trình duyệt web an toàn, bảo mật tuyệt đối cho người dùng. SRWare Iron 81 là lựa chọn thay thế Google Chrome tuyệt vời.
  • Xếp hạng: 5 13 Phiếu bầu
;
Xem thêm Trình duyệt web