Opera 60.0.3255.95 (64-bit)

Tải xuống Opera 60.0.3255.95 (64-bit)

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được

Link Download Opera chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

🖼️
  • Fast Browser Pro Trình duyệt web
  • Fast Browser Pro là một trình duyệt web mạnh. Nó có thể mở cùng lúc 180 trang web. Nó được trang bị một khả năng tìm kiếm hoàn hảo với danh sách của những bộ máy tình kiếm hàng đầu của thế giới.
  • Xếp hạng: 5 12 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • Spoon Plugin
  • Không cần cài đặt vào máy tính, bạn có thể chạy nhiều ứng dụng phổ biến ngay trên trình duyệt một cách dễ dàng bằng cách chỉ việc cài thêm một plug-in cho trình duyệt tên là Spoon.
  • Xếp hạng: 3 3 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • Remote Server Administration Tools for Windows 7 1.0
  • Remote Server Administration Tools là một bộ công cụ dùng để quản lý máy tính từ xa, công cụ này bạn có thể download và cài đặt lên các máy tính chạy Windows 7.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Trình duyệt web