Opera 77.0.4054.60

Link Download Opera chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.