Opera 80.0.4170.16

Link Download Opera chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.