Opera 97.0.4719.43

Link Download Opera chính:
Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.
🖼️
  • URL Fixer

  • URL Fixer 3.1 là chương trình mở rộng hữu dụng cho trình duyệt web nguồn mở Firefox, giúp kiểm tra và chỉnh sửa lỗi nhập sai địa chỉ trang web trên thanh Address.
  • Xếp hạng: 3 8 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
  • LowBrowse

  • LowBrowse 1.0 tạo ra một khung mới trên đỉnh trình duyệt, và treo dính trên đó, hiển thị văn bản theo từng dòng đơn...
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • LanHelper 1.73

  • LanHelper đặc biệt được thiết kế cho quản lý mạng có hiệu quả, một networkmanagement mạnh, khám phá và theo dõi phần mềm cho mạng văn phòng và mạng tại nhà.
  • Xếp hạng: 3 6 Phiếu bầu
;
Xem thêm Trình duyệt web