Opera 53.0

Tải xuống Opera 53.0

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được
Link Download Opera chính:
Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.
🖼️
🖼️
🖼️
  • LostGoggles

  • LostGoggles tự động tích hợp vào trình duyệt và bạn sẽ thấy công cụng của nó ngay khi thực hiện một việc tìm kiếm bằng Google.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Metabrowser Metadata Editor 1.6

  • Metabrowser Metadata Editor 1.6 là một trình duyệt web hiển thị trang web và metadata của nó trong cùng một cửa sổ.
  • Xếp hạng: 2 2 Phiếu bầu
🖼️
  • MR Tech Local Install 5.3.2.5

  • Một trong các chức năng hữu ích nhất của plug-in này là nút restart FF, giúp đóng trình duyệt và mở lại ngay lập tức với đầy đủ các tab đang sử dụng...
  • Xếp hạng: 4 5 Phiếu bầu
;
Xem thêm Trình duyệt web