Opera 66.0.3515.103 (64-bit)

Tải xuống Opera 66.0.3515.103 (64-bit)

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được

Link Download Opera chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

🖼️
🖼️
  • Avant Browser Ultimate Trình duyệt web nhanh và an toàn
  • Avant Browser Ultimate là trình duyệt web mạnh mẽ với nhiều tính năng đặc trưng như duyệt web an toàn, sử dụng ít CPU, không tiêu tốn bộ nhớ, tự động điền vào các trường trên web và nhiều tính năng hữu hiệu khác.
  • Xếp hạng: 4 10 Phiếu bầu
🖼️
  • Internet Spirit
  • Vấn đề với nhiều trình duyệt hiện nay là dù chúng có thể làm việc tốt nhưng trông rất nghiệp dư. Nhưng đối với Internet Spirit Web Browser thì lại là trường hợp khác...
  • Xếp hạng: 4 5 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • SRWare Iron Trình duyệt web
  • SRWare Iron là trình duyệt web an toàn, bảo mật tuyệt đối cho người dùng. SRWare Iron 81 là lựa chọn thay thế Google Chrome tuyệt vời.
  • Xếp hạng: 5 12 Phiếu bầu
;
Xem thêm Trình duyệt web