Opera 57.0.3098.106 (64-bit)

Tải xuống Opera 57.0.3098.106 (64-bit)

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được
Link Download Opera chính:
Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.
🖼️
  • Multi Links 1.0.0.12

  • Multi Links là plug-in cho phép bạn mở, copy hoặc bookmark nhiều link cùng một lúc, thay vì phải mất thời gian để tiến hành lần lượt trên từng đường link.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
  • Mozilla Fennec 1.0 Beta 1

  • Mozilla vừa phát hành phiên bản beta cho Fennec, phiên bản trình duyệt dành cho Windows...
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Nightly Tester Tools Kiểm tra độ tương thích của add-on

  • Ngoài hai ưu điểm nổi bật về tốc độ và khả năng bảo mật thì số lượng extension phong phú cũng là yếu tố chủ chốt khiến cho thị phần của Mozilla Firefox ngày càng gia tăng đáng kể trong thời gian gần đây...
  • Xếp hạng: 5 3 Phiếu bầu
;
Xem thêm Trình duyệt web