Opera 60.0.3255.109 (64-bit)

Tải xuống Opera 60.0.3255.109 (64-bit)

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được
Link Download Opera chính:
Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.
🖼️
🖼️
  • Orca Browser 1.1

  • Orca Browser là một trình duyệt mới với ưu điểm là tốc độ tải trang nhanh và giao diện thân thiện. Nó được lập trình ra để có thể bổ sung thêm nhiều chức năng hơn với bản mới nhất của Firefox.
  • Xếp hạng: 5 9 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • Incredible StartPage 0.6.6

  • Bạn cảm thấy nhàm chán với giao diện mặc định New Tab Page trong Google Chrome và muốn điều gì đó hữu ích và nghệ thuật hơn ? Vậy hãy thử nghiệm với mở rộng Incredible StartPage thú vị sau đây.
  • Xếp hạng: 4 3 Phiếu bầu
🖼️
  • Metabrowser Metadata Editor 1.6

  • Metabrowser Metadata Editor 1.6 là một trình duyệt web hiển thị trang web và metadata của nó trong cùng một cửa sổ.
  • Xếp hạng: 2 2 Phiếu bầu
;
Xem thêm Trình duyệt web