Opera 64.0.3417.73 (64-bit)

Tải xuống Opera 64.0.3417.73 (64-bit)

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được
Link Download Opera chính:
Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.
🖼️
🖼️
  • Incredible StartPage 0.6.6

  • Bạn cảm thấy nhàm chán với giao diện mặc định New Tab Page trong Google Chrome và muốn điều gì đó hữu ích và nghệ thuật hơn ? Vậy hãy thử nghiệm với mở rộng Incredible StartPage thú vị sau đây.
  • Xếp hạng: 4 3 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • Mouseless Browsing 0.5.1

  • Hoàn toàn "bỏ rơi" chuột khi lướt web với "phụ kiện" Mousless Browsing dành cho Firefox...
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
;
Xem thêm Trình duyệt web