Opera 51.0

Tải xuống Opera 51.0

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được
Link Download Opera chính:
Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.
🖼️
  • Encrypt Web Pro

  • Encrypt Web Pro là phần mềm mã hóa mã nguồn HTML, bảo vệ mã nguồn html và trang web chỉ một vài cú kích chuột!
  • Xếp hạng: 4 3 Phiếu bầu
🖼️
  • Cyberfox Web Browser Trình duyệt web Cyperfox

  • Cyberfox Web Browser là trình duyệt web phổ biến dựa trên mã nguồn Mozilla, đi kèm với Visual Studio bằng cách sử dụng Windows 8 SDK. Đây là một trong những trình duyệt web được tối ưu hóa cho hệ thống Windows 64 bit.
  • Xếp hạng: 5 2 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • IERescuer 1.2.24

  • Mặc dù liên tục bị tấn công do có nhiều lỗ hổng bảo mật, nhưng IE vẫn là trình duyệt phổ biến nhất hiện nay. Hãng Pilot Group Ltd đã nhìn thấy những khó khăn này và quyết định "ra tay cứu giúp" IE với tiện ích cài đặt thêm IERescuer.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
;
Xem thêm Trình duyệt web