🖼️
🖼️
  • Aldiko Book Reader for Android

    Ứng dụng đọc sách cho Android
  • Aldiko là phần phềm miễn phí hoàn toàn. Bạn chỉ cần lên Market tải về sau đó chép sách vào trong thẻ nhớ và đọc. Định dạng sách mà Aldiko hỗ trợ là epub, một định dạng khá phổ biến hiện nay.
  • Xếp hạng: 3 31 Phiếu bầu