🖼️ SYS Activity Manager cho iOS 5.0 Quản lý toàn diện hệ thống iPhone/iPad

🖼️
  • Phát hành: Appsware
  • Với SYS Activity Manager, bạn có thể kiểm soát bộ nhớ, các quy trình đang hoạt động, ổ đĩa, pin, mạng, thống kê thiết bị và hoạt động trong thời gian thực.
  • ios Version: 5.0
  • Đánh giá: 3
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 2.091