🖼️ Kill Process 1.2 Đóng các cửa sổ báo lỗi

🖼️
  • Phát hành: Auto Debug System
  • Thông thường khi một chương trình bị lỗi và dẫn đến trạng thái “treo” thì bạn phải ấn tổ hợp CTRL+ALT+DEL để mở hộp thoại Windows Task Manager để End Task nó thì hệ thống mới sử dụng tiếp được.
  • windows Version: 1.2
  • Đánh giá: 11
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 78.559