🖼️ Linphone 3.7 Nhắn tin, gọi điện miễn phí qua Internet

🖼️
 • Phát hành: Belledonne Communications
 • Linphone là một phần mềm mã nguồn mở cho phép người dùng nhắn tin gọi điện miễn phí qua kết nối Internet. Công cụ giao tiếp này sử dụng giao thức liên lạc SIP, một giao thức tiêu chuẩn dành riêng cho gọi điện qua Internet.
 • windows Version: 3.7.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 553

🖼️ Linphone Video for Android 2.2 Cuộc gọi Internet miễn phí trên Android

🖼️
 • Phát hành: Belledonne Communications
 • Linphone Vìdeo for Android là ứng dụng gọi điện miễn phí và tiện lợi trên các thiết bị Android.
 • android Version: 2.2.1.1
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 140

🖼️ Linphone for iOS 2.1 Cuộc gọi Internet miễn phí trên iPhone/iPad

🖼️
 • Phát hành: Belledonne Communications
 • Linphone for iOS là ứng dụng gọi điện miễn phí và tiện lợi trên các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch.
 • ios Version: 2.1.2
 • Đánh giá: 26
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 151