🖼️
  • Blancco File Shredder

    Xóa dữ liệu vĩnh viễn
  • Xóa sạch dữ liệu ở mức độ vĩnh viễn không thể nào khôi phục được là một việc vô cùng khó khăn. Nếu không có những công cụ cỡ như File Deleter hoặc Drive Erase Pro thì việc xóa “sạch sành sanh” dữ liệu chỉ là điều… viễn tưởng.
  • Xếp hạng: 4 3 Phiếu bầu