🖼️ Cineplex Entertainment cho Windows 10 Tìm kiếm và đặt vé phim từ Cineplex

🖼️
  • Phát hành: Cineplex Entertainment
  • Cineplex Entertainment là ứng dụng giải trí chính thức đến từ hãng giải trí cùng tên mới được phát hành trên Windows Store, mang đến cho người dùng yêu thích các bộ phim được trình chiếu tại cụm rạp Cineplex khả năng tìm kiếm và đặt vé xem phim dễ dàng.
  • windows