🖼️ Connectify Hotspot 2021.0 Biến máy tính thành điểm phát WiFi chia sẻ mạng

🖼️
  • Phát hành: Connectify me
  • Connectify Hotspot 2021 biến máy tính trở thành một bộ định tuyến ảo có khả năng phát WiFi và cho phép các thiết bị khác kết nối. Connectify Hotspot cực dễ sử dụng và có tốc độ cao.
  • windows Version: 2021.0.0.40131
  • Đánh giá: 470
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 873.693