🖼️
  • Crazy Boomerang MP3 Speed Changer
  • MP3 Speed Changer là công cụ cho phép bạn tăng tốc độ các file âm thanh (MP3, WMA, OGG,…) của podcast, audiobook mà không thay đổi cao độ.
  • Xếp hạng: 4 · 2 Phiếu bầu
🖼️
  • Crazy Boomerang Screen Shot
  • Crazy Boomerang Screen Shot là công cụ để chụp bất cứ điều gì trên màn hình để sử dụng trên bài thuyết trình, tài liệu, blog của bạn.
  • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu