🖼️ Logon Screen 2.56 Thay đổi màn hình khởi động

🖼️
  • Phát hành: Daniel Rebelo
  • Logon Screen là một chương trình nhỏ gọn và đơn giản giúp bạn có thể thay đổi màn hình khởi động của Windows 7. Một điểm giúp ứng dụng này khác biệt so với các ứng dụng thay đổi màn hình khởi động khác là khả năng tiếp hợp với menu context của Windows 7.
  • windows Version: 2.56
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 3.329