🖼️ Parallax cho iOS 2.4 Camera chụp ảnh 3D, biến ảnh thông thường thành ảnh 3D

🖼️
  • Phát hành: Daniil Zorin
  • Parallax giúp bạn tạo ra bức ảnh 3D tuyệt vời và làm cho nội dung hình ảnh trở nên độc đáo, hấp dẫn hơn.
  • ios Version: 2.4.0