🖼️
🖼️
🖼️
  • Birthdays! Phần mềm nhắc nhở ngày sinh
  • Theo dõi ngày sinh của tất cả thành viên trong gia đình và bạn bè của mình là một công việc thực sự khó khăn. Hãy để cho Birthdays! giúp bạn giải quyết vấn đề này.
  • Xếp hạng: 1 3 Phiếu bầu
🖼️
  • CoverPro 8.1.1
  • Không như những chương trình in nhãn đĩa phức tạp khác, CoverPro sẽ làm bạn thích thú vì nó rất dễ sử dụng...
  • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • Secret Notes
  • Chương trình nhỏ gọn với dung lượng trước khi cài đặt chỉ khoảng 1,65MB, dễ sử dụng, có thể dễ dàng đem đi mọi nơi bằng thẻ nhớ, hoặc gửi vào hộp thư email của mình để rồi tải xuống sử dụng ở bất kỳ máy tính nào có nối mạng Internet.
  • Xếp hạng: 3 2 Phiếu bầu