🖼️
  • Django Công cụ thiết kế ứng dụng web mạnh mẽ
  • Django là một web framework được viết bằng ngôn ngữ Python cực kì mạnh mẽ, hữu dụng và tiện lợi để xây dựng ứng dụng web. Django được phát hành dưới dạng mã nguồn mở và hoàn toàn miễn phí.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu