🖼️ DTI Surface Scanner 2.20 Kiểm tra bad sector trên ổ cứng

🖼️
 • Phát hành: DTIData
 • Cách nhanh nhất để biết ổ cứng của mình có bị bad sector hay không đó là sử dụng phần mềm DTI Surface Scanner.
 • windows Version: 2.20
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 14.892

🖼️ D.A.R.T. File Undelete 2007 Khôi phục dữ liệu hiệu quả

🖼️
 • Phát hành: DTIData
 • D.A.R.T. File Undelete là công cụ phục hồi dữ liệu tốt nhất khi bạn vô tình xóa thiết lập, hình ảnh và tập tin.
 • windows Version: 2007
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 106

🖼️ Recover It All! 4.1 Khôi phục dữ liệu bị mất

🖼️
 • Phát hành: DTIData
 • Recover It All! là công cụ cho phép bạn phục hồi những dữ liệu bị mất do vô tình format, xóa, virus tấn công. Hơn nữa, công cụ còn có thể khôi phục phân vùng/ boot sector bị xóa hoặc hư hỏng.
 • windows Version: 4.1.6244
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 154