🖼️ Evernote Sticky Notes 1.5 Phần mềm ghi chú miễn phí trên máy tính

🖼️
  • Phát hành: Edo-Soft
  • Evernote Sticky Notes là phần mềm ghi chú đơn giản nhưng hữu ích giúp người dùng dán ghi chú vào màn hình máy tính để ghi lại những công việc cần làm hay nhắc nhở bất kì công việc cần thiết nào.
  • windows Version: 1.5.9
  • Đánh giá: 2
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 1.310