🖼️ Remote Control for Mac cho iOS 11.2 Điều khiển máy Mac từ xa bằng iPhone và iPad

🖼️
  • Phát hành: Evgeny Cherpak
  • Remote Control for Mac cho iOS biến iPhone hoặc iPad của bạn thành bàn di chuột và bàn phím để bạn thoải mái điều khiển máy Mac từ bất cứ nơi đâu trong nhà.
  • ios Version: 11.2.0