Flash-Integro is a group of professional software developers working in multimedia area. Our company produce audio and video conversion and editing softwares, recording, capturing, grabbing and burning tools. The Flash-Integro team has a proven track record of developing fast, stable and highly efficient multi-purpose multimedia tools for a wide range of users. Solid development experience and commitment to ongoing improvement guarantee remarkable quality and ever-growing levels of customer satisfaction.

🖼️ VSDC Free Video Editor 6.4 Phần mềm chỉnh sửa video miễn phí

🖼️
 • Phát hành: Flash-Integro
 • VSDC Free Video Editor là phần mềm thiết kế chỉnh sửa các file video và tạo video với nhiều hiệu ứng hình ảnh và âm thanh. VSDC Free Video Editor 6.4.6.152 hỗ trợ hầu như tất cả các codec phổ biến và các định dạng video như MP4, AVI,...
 • windows Version: 6.4.6.152
 • Đánh giá: 73
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 77.637

🖼️ VSDC Free Screen Recorder 1.2 Tiện ích quay video màn hình máy tính

🖼️
 • Phát hành: Flash-Integro
 • VSDC Free Screen Recorder là một tiện ích cho phép người dùng quay video các hoạt động trên toàn bộ hoặc một phần tùy chọn và hỗ trợ cấu hình các tùy chọn cho video đầu ra.
 • windows Version: 1.2.1.64
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 492

🖼️ VSDC Free Audio CD Grabber 1.4 Sao chép âm thanh từ đĩa CD

🖼️
 • Phát hành: Flash-Integro
 • VSDC Free Audio CD Grabber là chương trình được thực hiện để sao chép âm thanh từ đĩa CD và sau đó chuyển đổi thành định dạng audio mong muốn.
 • windows Version: 1.4.3.583
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 984

🖼️ VSDC Free Audio Converter 1.6 Chỉnh sửa và chuyển đổi audio miễn phí

🖼️
 • Phát hành: Flash-Integro
 • VSDC Free Audio Converter là phần mềm giúp bạn chỉnh sửa và chuyển đổi các file âm thanh từ một định dạng khác một cách nhanh chóng và dễ dàng để sử dụng.
 • windows Version: 1.6.3.340
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.421

🖼️ VSDC Free Video Converter 2.4 Chỉnh sửa và chuyển đối video miễn phí

🖼️
 • Phát hành: Flash-Integro
 • VSDC Free Video Converter là phần mềm chỉnh sửa và chuyển đổi các file video từ một định dạng khác một cách nhanh chóng với tính năng phong phú và dễ sử dụng.
 • windows Version: 2.4.4.270
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.555