🖼️
  • Gbridge

    Kết nối đồng bộ hóa dữ liệu 2 máy tính
  • Đôi khi bạn cần chuyển một khối lượng file rất lớn từ máy tính này sang máy tính khác mà dung lượng các thiết bị lưu trữ di động của bạn lại quá nhỏ. Với sự giúp đỡ của Gbridge, mọi chuyện sẽ đơn giản và nhanh chóng hơn rất nhiều.
  • Xếp hạng: 5 3 Phiếu bầu