🖼️ GEST 1.1 Trình giả lập chơi GB, GBC, SGB trên máy tính

🖼️
  • Phát hành: GEST
  • GEST là giả lập Game Boy mã nguồn mở miễn phí, giúp bạn chơi lại các game cũ trên máy tính với trải nghiệm ổn định, mượt mà.
  • windows Version: 1.1.1
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 55