🖼️ Eternal Senia 1.65 Game nhập vai JRPG phong cách truyện tranh

🖼️
  • Phát hành: Holy Priest
  • Eternal Senia là game nhập vai phong cách truyện tranh miễn phí, lôi cuốn, biến bạn trở thành Senia, đang đi tìm người chị mất tích đã 3 ngày của mình trong nỗi sợ hãi và chiến đấu với những con quái vật khủng khiếp.
  • windows Version: 1.65
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 280