🖼️
🖼️
 • ID Firewall

  Bảo vệ máy tính toàn diện
 • ID Firewall là chương trình bảo mật tiên tiến, được dùng để bảo vệ máy tính của bạn khỏi sự tấn công của hacker trong thời gian thực.
 • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
 • ID Data Wipe

  Xóa vĩnh viễn dữ liệu
 • Bạn có những file chứa thông tin quan trọng cần xóa vĩnh viễn. Các công cụ phục hồi file bị xóa hiện nay là cực mạnh, có thể khôi phục file bị xóa ngay khi bạn đã xóa khỏi Recycle Bin hoặc format đĩa cứng.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
 • ID Backup Manager

  Quản lý sao lưu hữu hiệu
 • ID Backup Manager là chương trình được thiết kế để tự động sao lưu các tập tin hệ thống quan trọng của bạn trên bất kỳ phương tiện lưu trữ như đĩa CD hoặc DVD.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
 • ID Disk Creator

  Tạo ổ đĩa thay thế
 • ID Disk Creator là một chương trình tiện ích cho phép bạn tạo ra ổ đĩa ảo thay thế trên máy tính. Nó hoạt động một cách an toàn, cung cấp nhiều tính năng.
 • Xếp hạng: 4 3 Phiếu bầu
🖼️
 • ID Disk Protector

  Chống lại những truy cập trái phép
 • ID Disk Protector là chương trình hữu hiệu để bảo vệ máy tính của bạn chống lại các truy cập trái phép. Công cụ cho phép bạn bảo vệ ổ đĩa, phân vùng và ngăn chặn những những dụng chạy mà không có sự đồng ý của bạn.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
Có tất cả 23 phần mềm.