🖼️ iMyFone TunesMate Chuyển dữ liệu giữa iPhone và Máy tính / iTunes

🖼️
  • Phát hành: iMyfone
  • iMyFone TunesMate (iMyFone iPhone Transfer) là phần mềm chuyển dữ liệu iOS, cho phép bạn tự do chuyển các tệp phương tiện giữa iPhone và Máy tính / iTunes một cách nhanh chóng.
  • windows