🖼️ ContactsXL Lite + Facebook Sync for iOS 8.5 Quản lý danh bạ toàn diện trên iPhone/iPad

🖼️
 • Phát hành: Jonathan Teboul
 • ContactsXL Lite + Facebook Sync for iOS là ứng dụng đồng bộ số liên lạc và Facebook thông minh, hoàn toàn miễn phí trên các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch.
 • ios Version: 8.5
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 66

🖼️ Group Mail for iOS Ứng dụng gửi thư điện tử theo nhóm cho iPhone

🖼️
 • Phát hành: Jonathan Teboul
 • Group Mail for iOS là ứng dụng gửi thư tới số liên lạc, nhóm liên lạc có hoặc không kèm ảnh nhanh và dễ dàng.
 • ios
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 274

🖼️ Syncy for iOS Phần mềm đồng bộ dữ liệu Facebook cho iPhone

🖼️
 • Phát hành: Jonathan Teboul
 • Syncy for iOS cho phép người dùng dễ dàng tìm kiếm ảnh cá nhân và ngày sinh của bạn bè Facebook ngay trong danh bạ của mình.
 • ios
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 582

🖼️ ContactsXL for iOS Phần mềm quản lý số liên lạc cho iPhone

🖼️
 • Phát hành: Jonathan Teboul
 • ContactsXL for iOS là ứng dụng hỗ trợ quản lý số liên lạc, tạo nhóm, gọi theo nhóm yêu thích, gửi SMS và Email nhóm nhanh, gửi Email kèm ảnh...
 • ios
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 746

🖼️ Backup Contacts for iOS Phần mềm sao lưu danh bạ cho iPhone

🖼️
 • Phát hành: Jonathan Teboul
 • Backup Contacts for iOS là ứng dụng hỗ trợ iPhone/iPad sao lưu số liên lạc trong danh bạ một cách dễ dàng và nhanh chóng.
 • ios
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.368