🖼️ EditPad Lite 8.0 Phần mềm chỉnh sửa văn bản

🖼️
 • Phát hành: Just Great Software
 • EditPad Lite 8.0.5 là tiện ích soạn thảo văn bản được thiết kế khá nhỏ gọn và nhiều chức năng. EditPad Lite cho phép bạn mở đồng thời nhiều văn bản và chuyển qua lại giữa chúng thông qua các tab.
 • windows Version: 8.0.5
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.085

🖼️ AceText 3.1 Phần mềm quản lý clipboard

🖼️
 • Phát hành: Just Great Software
 • AceText là một công cụ quản lý clipboard hiệu quả với các tính năng cao cấp.
 • windows Version: 3.1.3
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 54

🖼️ RegexBuddy Công cụ hỗ trợ lập trình mạnh mẽ

🖼️
 • Phát hành: Just Great Software
 • RegexBuddy 3.5.5 là một phần mềm hoàn hảo để làm việc với những biểu thức thông thường. Nó dễ dàng tạo ra các biểu thức phù hợp và chính xác theo những gì bạn muốn.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.608

🖼️ PowerGrep Hỗ trợ tìm kiếm File hiệu quả

🖼️
 • Phát hành: Just Great Software
 • PowerGREP 4.3 giúp người dùng tìm kiếm nhanh chóng thông qua số lượng lớn các tập tin trên máy PC của bạn hoặc trong một mạng, bao gồm cả văn bản và các tập tin nhị phân, được nén lưu trữ, tài liệu MS Word, Excel bảng tính và các tập tin PDF...
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 871

🖼️ EditPad Pro

🖼️
 • Phát hành: Just Great Software
 • EditPad Pro 7.0.1 là công cụ text editor tiện lợi mạnh mẽ và đa năng giúp bạn chỉnh sửa tất cả các định dạng text.
 • windows
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.901