🖼️ BitSpirit 3.6 Hỗ trợ download đa luồng

🖼️
  • Phát hành: lanspirit com
  • BitSpirit là một chương trình BitTorrent client mạnh mẽ và dễ sử dụng. Chương trình hỗ trợ download đa luồng, xếp hàng đợi, port-maping, NAT, hỗ trợ proxy, chọn file download từ gói nhiều file torrent, cache, …
  • windows Version: 3.6.0.550
  • Đánh giá: 5
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 10.136