🖼️ Internet Password Lock 8.2 Quản lý truy cập Internet

🖼️
 • Phát hành: Leithauser Research
 • Internet Password Lock là chương trình cho phép quản lý việc truy xuất Internet, lướt web, chat và email bằng Password.
 • windows Version: 8.2.1
 • Đánh giá: 12
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 10.069

🖼️ Web Padlock

🖼️
 • Phát hành: Leithauser Research
 • Web Padlock là một trình quản lý người dùng web, nó sẽ block các trình duyệt web khác (Internet Explorer, Netscape, America Online), để lại Web Padlock là trình duyệt web duy nhất.
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.054

🖼️ Drive Blocker 1.2

🖼️
 • Phát hành: Leithauser Research
 • Drive Blocker được xem là giải pháp hiệu quả nhất cho việc chống sao chép dữ liệu trên các thiết bị như: ổ đĩa USB, CDRW hay đĩa mềm... dựa trên phương pháp “đóng băng”.
 • windows
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.545