🖼️ Linksys cho Android 2.7 Giám sát và quản lý thiết bị WiFi trên Android

🖼️
  • Phát hành: Linksys
  • Ứng dụng Linksys for Android cho phép bạn giám sát và quản lý các thiết bị WiFi Router và Velop ngay trên điện thoại, ở bất kỳ đâu, kiểm tra trạng thái kết nối, thiết lập mạng riêng cho khách hoặc hạn chế trẻ em truy cập vào các trang mạng.
  • android Version: 2.7.1