🖼️ Tizen SDK 2.4 Công cụ lập trình ứng dụng Tizen Web

🖼️
  • Phát hành: Linux Foundation
  • Tizen SDK là bộ công cụ để phát triển ứng dụng gốc và Tizen Web. Nó bao gồm IDE, Emulator, Toolchain, mẫu code và tài liệu.
  • windows Version: 2.4
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 182