🖼️ LMMS 1.1 Phần mềm soạn nhạc miễn phí cho máy tính

🖼️
  • Phát hành: LMMS Team
  • LMMS là phần mềm soạn nhạc miễn phí và cao cấp cho Windows. Phần mềm này có giao diện dễ nhìn với nhiều tính năng hữu ích, hỗ trợ cho bàn phím MIDI và nhiều thiết bị chuyên dụng khác.
  • windows Version: 1.1.3
  • Đánh giá: 4
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 2.557