• Công ty:

  LSoft Technologies Inc.

 • Website: http://www.lsoft.net/
 • Email: [email protected]
 • Điện thoại: +1 (877) 477-3553
 • Địa chỉ: LSoft Technologies Inc. 2550 Argentia Road, Suite 218 Mississauga, Ontario L5N 5R1 Canada

LSoft Technologies Inc. là công ty đi đầu trong giới công nghệ về phần mềm khôi phục dữ liệu. Công nghệ [email protected] Scan ưu việt cho phép phát hiện những phần còn lại của dữ liệu nhạy cảm trên các ổ đĩa bị hỏng nặng do virus hoặc mất điện đột ngột hay các thiệt hại vật lý khác, thậm chí sau khi xóa phân vùng và định dạng lại ổ đĩa.

Kể từ khi thành lập vào năm 1998, sứ mệnh của LSoft Technologies Inc. đã được xác định là tạo ra một khung phần mềm để bảo vệ dữ liệu của người dùng. Tầm nhìn của công ty hiện nay là phát triển những công nghệ mới nhất để mở rộng sức mạnh của sản phẩm và mang lại những tính năng tối ưu hơn cho người dùng.

🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
 • NTFS Reader for DOS

  Khôi phục dữ liệu từ phân vùng NTFS
 • NTFS Reader for DOS là phần mềm cho phép bạn truy cập và khôi phục các tập tin trên phân vùng NTFS trong môi trường MS DOS. Không chỉ cho phép đọc, phần mềm còn cho phép xem trước các tập tin trên phân vùng NTFS của ổ đĩa cứng và sao lưu sang phân vùng FAT hoặc bộ điều khiển mạng (network driver)
 • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
Có tất cả 18 phần mềm.