🖼️
  • Scanitto Pro
  • Scanitto Pro là phần mềm quét dữ liệu, có thể tạo các bản copy và lưu dữ liệu vào file PDF có nhiều trang. Bạn có thể lưu hình ảnh quyét dưới định dạng: BMP JP2 JPG, TIFF, hoặc hình ảnh PNG.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu