🖼️
  • MIS Info Video 2.7
  • MIS Info Video cho phép bạn xem các file DVD, AVI, MP3 và MPEG, quản lí, lấy thông tin từ một file media sử dụng kĩ thuật MIS (phụ đề, chapters, URL...), .NFO hoặc .TXT.
  • Xếp hạng: 2 3 Phiếu bầu