🖼️ USB Lock cho Mac 4.0 Ứng dụng khóa màn hình máy tính bằng USB

🖼️
  • Phát hành: Meruko
  • USB Lock cho Mac là ứng dụng khóa máy tính tương tự như Predator cho Window. Nó biến chiếc USB của bạn thành một chìa khóa cấp quyền truy cập vào máy tính. Tạo mã khóa USB bằng USB Lock không ảnh hưởng tới dữ liệu trên ổ đĩa người dùng.
  • mac Version: 4.0.0