🖼️ Awesome New Tab Page 2013.446 Giao diện Metro của Windows 8 vào trình duyệt Chrome

🖼️
  • Phát hành: Michael Hart
  • Mặc dù trang New Tab trình duyệt Chrome trải qua nhiều lần thay đổi nhưng người dùng vẫn thích cài đặt thêm các extension hỗ trợ cho New Tab vì nó có nhiều tính năng hấp dẫn hơn và có thể tùy biến giao diện nữa.
  • windows Version: 2013.446.11
  • Đánh giá: 2
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 3.438