🖼️ FileSearchy 1.22 Công cụ tìm kiếm tệp tin trên máy tính

🖼️
 • Phát hành: Midlinesoft
 • FileSearchy là một công cụ tìm kiếm cao cấp, cho phép người dùng phát hiện ra tài liệu được đặt nhầm chỗ bằng các quy tắc tìm kiếm riêng do họ tự quy định.
 • windows Version: 1.22
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 128

🖼️ MultiFind Pro 1.74 Tìm kiếm thay thế văn bản nhanh chóng

🖼️
 • Phát hành: Midlinesoft
 • MultiFind là một phần mềm gọn nhẹ cho Windows, nó cho phép bạn tìm kiếm các tập tin trên máy tính của bạn hoặc trên ổ đĩa mạng; tìm kiếm và thay thế văn bản trong nhiều tập tin.
 • windows Version: 1.74
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 727