🖼️ Nextgen Reader Ứng dụng cập nhật tin RSS

🖼️
  • Phát hành: Next Matters
  • Nextgen Reader là ứng dụng đọc tin RSS cho Windows 8 mới đây đã hỗ trợ cho cả Windows 10 và đang trong quá trình hoàn thiện để hỗ trợ cả Windows 10 Mobile.
  • windows

🖼️ Nextgen Reader for Windows Phone 5.32 Cập nhật tin tức nhanh chóng trên Windows Phone

🖼️
  • Phát hành: Next Matters
  • Nextgen Reader for Windows Phone là một tiện ích trên hệ điều hành Windows Phone cho phép người dùng cập nhật tin tức nhanh chóng qua RSS feed.
  • Windows Phone Version: 5.32