🖼️ WP Google Maps 6.4 Plugin thêm bản đồ Google vào bài đăng trên WordPress

🖼️
  • Phát hành: Nick Duncan
  • WP Google Maps là phần bổ trợ (plugin) dễ sử dụng nhất. Người dùng có thể thêm bản đồ Google đã tùy chỉnh vào các bài đăng trên WordPress và/hoặc các trang khác một cách nhanh chóng và dễ dàng nhờ có đoạn mã ngắn được tích hợp.
  • windows Version: 6.4.07
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 2.451