🖼️ Afterlifes Early Access Game sinh tồn tự do phóng khoáng

🖼️
  • Phát hành: Nockdev Entertainment
  • Tạm quên những tựa game sinh tồn na ná nhau mà bạn đã từng chơi như Barotrauma hay Zoroastra, trong Afterlifes, thiên nhiên vừa là kẻ thù lớn nhất vừa là đồng minh thân cận nhất…
  • windows Version: Early Access