🖼️ Ninja Pendisk 1.6

🖼️
  • Phát hành: Nuno Brito
  • Giống như 1 “ninja”, Ninja Pendisk sẽ “ẩn nấp” âm thầm trong hệ thống và chỉ thực sự có tác dụng khi 1 thiết bị nhớ di động như USB, thẻ nhớ... được cắm vào máy tính. Chương trình sẽ lập tức dò tìm và phát hiện ra những
  • windows
  • Đánh giá: 35
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 25.070