🖼️ Autorun Eater 2.6 Quét và loại bỏ các file Autorun trên USB

🖼️
  • Phát hành: Old McDonald's Farm
  • Autorun Eater là giải pháp giúp bạn loại bỏ nhanh chóng và dễ dàng những tập tin autorun.inf (virus Autorun) bị lây nhiễm phần lớn qua USB.
  • windows Version: 2.6
  • Đánh giá: 347
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 449.614