🖼️ Don't Kill the Knight cho iOS Version 2 Game chạy cuộn cảnh màn hình ngang hấp dẫn

🖼️
  • Phát hành: Penguin Spot Games
  • Don't Kill the Knight là một trong những game hành động người chạy được đánh giá là vui nhộn nhất, ngốc nghếch, cổ điển, chết chóc nhất và gây nghiện một cách lố bịch.
  • ios Version: Version 2