🖼️ Worldictionary Lite for iOS 4.3 Biên dịch ảnh và văn bản cho iPhone/iPad

🖼️
  • Phát hành: Penpower Technology
  • Worldictionary Lite for iOS cung cấp cho người dùng các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch một trình biên dịch đa ngôn ngữ chuyên nghiệp, tiện ích và hoàn toàn miễn phí.
  • ios Version: 4.3.1
  • Đánh giá: 2
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 287